Tag Archives: Hiện tượng sa tử cung

Hiện Tượng Sa Tử Cung

Hiện tượng sa tử cung. Hiện tượng sa tử cung  là bệnh thường hay gặp ở người phụ nữ sau sinh đẻ nhiều lần đặc biệt là phụ nữ ở vùng nông thôn, phụ nữ lớn tuổi và phụ nữ sau khi sinh phải làm việc nặng nhiều. Đây là bệnh tử cung bị tụt xuống […]

Hiện tượng sa tử cung

Hiện tượng sa tử cung. Hiện tượng sa tử cung  là bệnh thường hay gặp ở người phụ nữ sau sinh đẻ nhiều lần đặc biệt là phụ nữ ở vùng nông thôn, phụ nữ lớn tuổi và phụ nữ sau khi sinh phải làm việc nặng nhiều. Đây là bệnh tử cung bị tụt xuống […]